Hướng dẫn Lựa chọn chức năng khác nhau và các thiết lập tivi sony Bravia

Lựa chọn các chức năng khác nhau và các thiết lập (Home Menu)
Bạn có thể chọn tất cả các tính năng từ menu Home.
Lựa chọn các chức năng khác nhau và các thiết lập (Home Menu)

Bản đồ Menu trang chủ

Sau khi nhấn HOME trên điều khiển từ xa, các biểu tượng dưới đây được hiển thị như là loại. Các loại có sẵn tùy thuộc vào mô hình của bạn, truyền hình quốc gia, khu vực và điều kiện phát thanh truyền hình.
Bản đồ Menu trang chủ
Bản đồ Menu trang chủNguồn: Sony

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét