Hướng dẫn sử dụng tivi Sony BRAVIA về xem tivi

Hướng dẫn sử dụng tivi Sony BRAVIA về xem tivi

 .Số 5, , PROG + và các nút AUDIO trên điều khiển từ xa có một dấu chấm xúc giác. Sử dụng dấu chấm xúc giác như là một tài liệu tham khảo khi hoạt động truyền hình
Xem thêm: 
Các bộ phận và điều khiển từ xa
Sử dụng từ xa cung cấp để kiểm soát truyền hình của bạn. Hoạt động cơ bản từ xa được giải thích ở đây. Để biết thêm chi tiết trên tất cả các chức năng từ xa, bấm i-Manual và xem được xây dựng trong hướng dẫn sử dụng (i-Manual).

Các bộ phận và điều khiển từ xaPhía sau của điều khiển từ xa


Có 0 nhận xét Đăng nhận xét